Terra Verde S.r.l.


Vai ai contenuti

Bosnia-Erzegovina

Projekat "TERRA VERDE" nastao je godine 2006 iz saradnje Grupacije Lafarge, svjetskog libera u proizvodnji gradevinskog materijala i Essecielle, preduzeca koje veš niz godina djeluje u podrucju zaštite okoliša i inovativnih ekoloških usluga.

Projekat je postao dio abruceške industrije i nudi rješenia za tretiranje bezopasnog specijalnog otpada i proizvodnj alternativnih moriva iz otpada (RDF), na liniji zalaganja Regije Abruzzo za provodenje nove politike zaštite okoliša radi podsticanja otpada i korištenja dijelova koji se ne mogu reciklirati za dobivanje energie, u skladu sa protokolom iz Kjota.

Proizvodni poponi

Prerada i proizvodnja RDF-a u Terra Verde odvija se u industrijskim pogonima na oko 2.000 m2 u blizini Pescarae, u postrojenju za usitnjavanje (sa nalom brzinom okretaja i sa jednom osovinom) i mljevenje u dvoosovinskoj mašini sa hidraulickim grebenom, koja može ostvariti godišnju kolicinu RDF-a od 40.000 - 50.000 tona.

Proces proizvodnje

Proizvodnja se odvija automatizovanim sukcesivnim ciklusima obrade koji osiguravaju odgovarajucu kalorijsku snagu gotovog proizvoda (RDF - Evropski kod otpada 191210) i smanjuju, u narednim fazama selekcije i odabira, prisustvo metalnih materija, stakla i taloga.

Materijal

Ulazni materijali sastpje se od ambalažnog škarta, suvih ostataka tretiranog otpada, proizvodnog škarta preduzeca koja rade u sektorima plastike, gume i proizvodnje pelena, uz pažljivu selekciju i kontrolu. Upravo je selekcija tretiranog materijala od osnovnog znacaja a on se doprema u pogone vec tretiran i ocišcen, sa visokim hemijskim i fizickim karakteristikama, bitnim za izradu proizvoda najvišeg kavliteta i smanjenog uticaja na okoliš.

Finalna faza

U finalnoj fazi procesa prerade materijal se na kraju usitnjava do komadica odgovarajuce velicine i otprema kao energent u cementare i/ili termovalorizatore u regimi Abruzzo, kao zamjena za fosilna goriva. Od tretiranog ulaznog materijala ostaje tek oko 3% - 7% otpada, dijelom ponovo upotreblijivog, koji se šalje na uništavanje u ovlaštene deponije i prodaje kao željezna materija livnicama i/ili celicanama.

---------------------------------------
TERRA VERDE SRL
Via dell'Industria, 10 Localitŕ Piano di Sacco - 65013 Cittŕ Sant' Angelo (PE)
Tel. + 39 085 7991698 - +39 085 9690025 - Fax +39 085 9690025 - Mobile +39 348 7104831
amministrazione@terraverdesrl.it - logistica@terraverdesrl.it - annasimone@terraverdesrl.it


Copyright © 2010 Terra Verde S.r.l.            credits

Torna ai contenuti | Torna al menu